iphepha_intloko_bg

Imbopheleleko Yethu

logo-4th-encinci

Imbopheleleko Yethu

Uzinikele kwaye uzinzile

Uxanduva lwabantu, uluntu kunye nokusingqongileyo

Namhlanje "uxanduva lwentlalo yoluntu" yeyona milebe ishushu kwihlabathi jikelele.Ukususela ekusekweni kwenkampani ngo-2010, ngenxa yeYinye uxanduva lwabantu kunye nokusingqongileyo kuye kwadlala indima ebaluleke kakhulu, nto leyo yayisoloko iyinkxalabo enkulu kumseki wenkampani yethu.

Umntu ngamnye ubala

Uxanduva lwethu kubasebenzi

Ukhuseleko lwemisebenzi/ukufunda ubomi obude/uSapho kunye noMkhondo/usempilweni kwaye ulungele ukuya kumhlalaphantsi.KwaYinye, sibeka ixabiso elikhethekileyo ebantwini.Abasebenzi bethu ngabona basenza sibe yinkampani eyomeleleyo, siphathana ngembeko, ngoxabiso nangomonde.Ukugxila kwethu okwahlukileyo kubathengi kunye nokukhula kwenkampani yethu kwenziwa ukuba kwenzeke kuphela kwesi siseko.

Umntu ngamnye ubala

Uxanduva lwethu kokusingqongileyo

Iimveliso ezonga umbane/ Izinto zokuPakisha ngokusiNgqongileyo/Uthutho oluLungileyo

Kithina, khusela iimeko zokuphila zendalo kangangoko sinako.Apha sifuna ukwenza igalelo kokusingqongileyo kunye neemveliso zethu kunye nemveliso yazo, abantu abaninzi ngakumbi baya kusebenzisa amalaphu ethu ukuphucula amandla ombane weofisi kunye nezakhiwo zokuhlala.

Masithande indalo;sonwabele ilanga.

Uxanduva lweNtlalo

Uncedo

Uncedo lweNyikima yoMhlaba/ Nikela ngeziXhobo zoKhuseleko/Imisebenzi yesisa

UYinye uhlala ethatha uxanduva lokwabelana ngeenkxalabo zoluntu.Sithatha inxaxheba ekupheliseni intlupheko ekuhlaleni.Kuphuhliso loluntu kunye nophuhliso lweshishini ngokwalo, kufuneka sinikele ingqwalasela ethe kratya ekunciphiseni intlupheko kwaye sithwale ngcono uxanduva lokuphelisa intlupheko.